white paper: Ruime meerderheid van de werknemers vormt risico voor de organisatie

Onlangs hebben Intelink en Tilburg University het onderzoek afgerond naar Informatielekken in Nederland. Dit onderzoek richt zich op de oorzaken en de gevolgen van het lekken van bedrijfsvertrouwelijke informatie.  De primaire focus van het onderzoek ligt op het menselijke en vaak onbewuste handelen (the human factor).  De resultaten laten zien dat de perceptie van de panelleden over hoe goed ze bedrijfsinformatie kunnen beoordelen redelijk goed overeenkomt met hoe goed ze bedrijfsinformatie daadwerkelijk beoordelen. Echter, er blijkt wel dat maar 39.5 procent van de panelleden alle bedrijfsinformatie goed beoordeelt. Dit houdt in dat de overige 60.5 procent niet altijd goed beoordeelt wat bedrijfsvertrouwelijke informatie is en wat niet. Met als gevolg dat een ruime meerderheid van de mensen een risico vormt voor een organisatie.

Uit het landelijk onderzoek blijkt dat de panelleden hun perceptie, bij het beoordelen van bedrijfsinformatie, een gemiddelde score geven van 4.5. Deze score valt tussen neutraal (4), wat inhoudt dat men verwacht dat men bedrijfsinformatie niet goed maar ook niet slecht beoordeelt,  en redelijk goed (5), bij deze score is de perceptie dat men bedrijfsinformatie redelijk goed beoordeelt.

Om na te gaan of hun perceptie van hun beoordeling van bedrijfsinformatie ook overeenkomt met hun daadwerkelijke beoordeling van bedrijfsinformatie, kregen de panelleden bepaalde situaties voorgelegd waarbij ze bedrijfsinformatie moesten beoordelen of het bedrijfsvertrouwelijk is of niet.

De volledige analyse van de perceptie van bedrijfsvertrouwelijke informatie ten opzichte van de daadwerkelijke beoordeling ervan is vastgelegd in een (kosteloos) white paper.

Share article:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter

REPLY

You must login in order to reply.

Panel's Jotter

Editor Intelink says:(2012-10-02 10:49:19)

“Een kwaliteitsslag voor school, student en stagebedrijf” Het herkennen en correct behandelen van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het programma speelt tevens doeltreffend in op de sterk toenemende behoefte aan Social Media Integriteit van stag...

On: Stagevoorbereiding voor MBO en HBO: Bewustwording Bedrijfsgeheimen & Social Media Integriteit
Danny Lieberman says:(2011-05-09 13:35:04)

As one of the pioneers in DLP - data loss prevention and an active thought leader in the field since 2003 - it is typical for people who discover that the emperor is naked to take knee jerk reactions. IT and HR procedures are part of a set of data...

On: WikiLeaks legt menselijke factor bloot (EN)
Rachel McShelley says:(2011-03-31 10:01:15)

Blijft helaas onduidelijk waarom BitDefender dit opvallend en vooral ook een beveiligingsrisico vindt.

On: Facebook: 42% onbekende online vrienden
View all replies»

Join us on:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter


Panels

Join our Research Panel!
Sign up for: Study into Information Leakage in the Netherlands 2010


Publications

News and analyses on Human Factors & Awareness


Upcoming events

No events