Panel INF – Vragenronde 2

Wederom danken wij  u hartelijk voor uw aanmelding als  panellid en dat u wilt meewerken aan dit onderzoek naar Informatielekken in de Rotterdamse Haven. Het onderzoek wordt ondersteund door Deltalinqs, belangenbehartiger van logistieke en industriële bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Volledigheidshalve, benadrukken wij dat dit onderzoek anoniem is en derhalve zal zeer vertrouwelijk met de resultaten worden omgegaan.

Indien bepaalde begrippen niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan onze begrippenlijst voor een korte uitleg.

Geef bij de volgende vragen aan in welke mate u het eens of oneens bent met de stelling, waarbij:
1 = volledig oneens, 2 = oneens, 3 = redelijk oneens, 4 = neutraal, 5 = redelijk eens, 6 = eens, 7 = volledig eens

De periode voor het beantwoorden van deze vragenronde is verstreken.


Panel's Jotter

Editor Intelink says:(2012-10-02 10:49:19)

“Een kwaliteitsslag voor school, student en stagebedrijf” Het herkennen en correct behandelen van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het programma speelt tevens doeltreffend in op de sterk toenemende behoefte aan Social Media Integriteit van stag...

On: Stagevoorbereiding voor MBO en HBO: Bewustwording Bedrijfsgeheimen & Social Media Integriteit
Danny Lieberman says:(2011-05-09 13:35:04)

As one of the pioneers in DLP - data loss prevention and an active thought leader in the field since 2003 - it is typical for people who discover that the emperor is naked to take knee jerk reactions. IT and HR procedures are part of a set of data...

On: WikiLeaks legt menselijke factor bloot (EN)
Rachel McShelley says:(2011-03-31 10:01:15)

Blijft helaas onduidelijk waarom BitDefender dit opvallend en vooral ook een beveiligingsrisico vindt.

On: Facebook: 42% onbekende online vrienden
View all replies»

Join us on:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter


Panels

Join our Research Panel!
Sign up for: Study into Information Leakage in the Netherlands 2010


Publications

News and analyses on Human Factors & Awareness


Upcoming events

No events