Onderzoeksvragen EnergiesectorAllereerst danken wij  u hartelijk voor uw aanmelding als deelnemer en dat u wilt meewerken aan dit onderzoek naar Informatielekken binnen de Energiesector. Het onderzoek wordt uitgevoerd door OSINTELINK en studenten van de Hanzehogeschool Groningen.

Introductie en Uitleg

De vragenlijst bestaat uit vijf onderdelen. In het eerste deel beantwoordt u enkele vragen, zodat wij een algemeen profiel van u kunnen schetsen. In onderdeel twee gaan we in op uw perceptie van de waarde van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Vervolgens gaat onderdeel drie hierop door, maar verschuift de focus naar het gedrag. Onderdeel vier gaat over het beleid binnen uw organisatie op het gebied van omgang met bedrijfsvertrouwelijke informatie. Tot slot, wordt u in onderdeel vijf gevraagd naar mogelijke incidenten van lekkage van bedrijfsvertrouwelijke informatie die u heeft meegemaakt.

Binnen 15 minuten bent u klaar met het invullen van de vragenlijst.

Indien bepaalde begrippen niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan onze begrippenlijst voor een korte uitleg.

ONDERZOEKSVRAGEN
Geef bij de volgende zes vragen aan in welke mate u het eens of oneens bent met de stelling, waarbij:

1 = volledig oneens, 2 = oneens, 3 = redelijk oneens, 4 = neutraal, 5 = redelijk eens, 6 = eens, 7 = volledig eens

De periode voor het beantwoorden van deze vragenronde is verstreken.

Panel's Jotter

Editor Intelink says:(2012-10-02 10:49:19)

“Een kwaliteitsslag voor school, student en stagebedrijf” Het herkennen en correct behandelen van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het programma speelt tevens doeltreffend in op de sterk toenemende behoefte aan Social Media Integriteit van stag...

On: Stagevoorbereiding voor MBO en HBO: Bewustwording Bedrijfsgeheimen & Social Media Integriteit
Danny Lieberman says:(2011-05-09 13:35:04)

As one of the pioneers in DLP - data loss prevention and an active thought leader in the field since 2003 - it is typical for people who discover that the emperor is naked to take knee jerk reactions. IT and HR procedures are part of a set of data...

On: WikiLeaks legt menselijke factor bloot (EN)
Rachel McShelley says:(2011-03-31 10:01:15)

Blijft helaas onduidelijk waarom BitDefender dit opvallend en vooral ook een beveiligingsrisico vindt.

On: Facebook: 42% onbekende online vrienden
View all replies»

Join us on:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter


Panels

Join our Research Panel!
Sign up for: Study into Information Leakage in the Netherlands 2010


Publications

News and analyses on Human Factors & Awareness


Upcoming events

No events