Begrippenlijst

Onderstaand vind je een overzicht en een korte uitleg van begrippen die in het onderzoek worden gebruikt.

Bedrijfsvertrouwelijke informatie

Bedrijfsvertrouwelijke informatie is gevoelige informatie voor een organisatie die:

 • strategisch/commercieel van belang is;
 • persoonlijke informatie bevat over medewerkers of klanten;
 • bestaat uit organisatie- en productspecifieke eigenschappen;
 • onderhevig is aan bepaalde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld, patiëntgegevens;
 • bij misbruik lasterlijk is.

Beleid om personeel zorgvuldig met vertrouwelijke informatie om te laten gaan
De bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie door het nemen van maatregelen op het gebied van het menselijke handelen. Bijvoorbeeld:

 • Het management zorgt voor het bewustwordingsproces bij werknemers van welke informatie vertrouwelijk, minder vertrouwelijk en niet vertrouwelijk is;
 • In het arbeidscontract staat vastgelegd dat bij het lekken van informatie sancties worden genomen.
 • Regels over de behandeling van vertrouwelijke documenten en bestanden:
  • Belangrijke documenten niet weggooien, maar versnipperen;
  • Geen documenten mee naar huis nemen;
  • Alleen werknemers die daartoe bevoegd zijn, de beschikking geven over bedrijfsvertrouwelijke informatie.

Compensatiekosten
Schadevergoeding.

Identiteitsdiefstal
Iemand doet zich voor als het slachtoffer, door middel van bijvoorbeeld creditcardgegevens of andere persoonlijke informatie. Het slachtoffer kan hierdoor geassocieerd worden met gebeurtenissen waar hij of zij niets mee te maken heeft.

Imagoschade
Het beeld dat men van de organisatie heeft is in negatieve zin veranderd ten opzicht van het beeld dat men daarvoor van de organisatie had. Ook wel reputatieschade genoemd.

Internen
Personen die werkzaam zijn binnen de organisatie.

Externen
Elke persoon die niet werkzaam is binnen de organisatie. Bijvoorbeeld, leveranciers, partners, ex-collega’s, familie en vrienden.

Gegevensdragers
Middelen waarop digitaal opgeslagen gegevens kunnen worden bewaard. Bijvoorbeeld, laptop, usb-sticks, cd, dvd of memorycard.

ICT-beleid
De bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie door het nemen van maatregelen op het gebied van ICT. Bijvoorbeeld, netwerkinfrastructuren, firewalls, virusscanners en gebruik van specifieke hard- en software.

Kennis
Datgene wat je weet en jou in staat stelt een bepaalde taak binnen jouw organisatie uit te voeren.

Marktwaarde
Het bedrag dat de organisatie opbrengt, wanneer het op dat moment verkocht zou worden.

Openbare locatie
Een locatie waartoe iedereen toegang heeft. Bijvoorbeeld, de trein of een restaurant.

Privacyregulerende instanties
Een overheidsorgaan dat de wetgeving op het gebied van privacy handhaaft en waarborgt.

Verlies van concurrentievoordeel
Een organisatie heeft een concurrentievoordeel, wanneer hij zich op dat moment op een positieve manier kan onderscheiden van concurrenten door, bijvoorbeeld, een onderscheidend product of service op de markt te brengen. Deze kan verloren worden wanneer, bijvoorbeeld, een idee voor een nieuw of verbeterd product uitlekt en hierdoor de concurrent eerder met hetzelfde product op de markt kan komen. De organisatie is zijn onderscheidende karakter dan verloren in de markt.

Vertrouwensverlies bij (potentiële) klanten
De klant vindt de organisatie niet (langer) betrouwbaar.

Zakenrelatie
Een persoon, bedrijf of organisatie met wie jij of jouw bedrijf door, of in zaken, mee in relatie staat. Bijvoorbeeld, leveranciers, klanten, outsourcingsbedrijven en adviesbureaus.

Panel's Jotter

Editor Intelink says:(2012-10-02 10:49:19)

“Een kwaliteitsslag voor school, student en stagebedrijf” Het herkennen en correct behandelen van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het programma speelt tevens doeltreffend in op de sterk toenemende behoefte aan Social Media Integriteit van stag...

On: Stagevoorbereiding voor MBO en HBO: Bewustwording Bedrijfsgeheimen & Social Media Integriteit
Danny Lieberman says:(2011-05-09 13:35:04)

As one of the pioneers in DLP - data loss prevention and an active thought leader in the field since 2003 - it is typical for people who discover that the emperor is naked to take knee jerk reactions. IT and HR procedures are part of a set of data...

On: WikiLeaks legt menselijke factor bloot (EN)
Rachel McShelley says:(2011-03-31 10:01:15)

Blijft helaas onduidelijk waarom BitDefender dit opvallend en vooral ook een beveiligingsrisico vindt.

On: Facebook: 42% onbekende online vrienden
View all replies»

Join us on:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • RSS
 • Twitter


Panels

Join our Research Panel!
Sign up for: Study into Information Leakage in the Netherlands 2010


Publications

News and analyses on Human Factors & Awareness


Upcoming events

No events