Cyber Security Raad geïnstalleerd

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vandaag de Cyber Security Raad (CSR) officieel geïnstalleerd. Onder co-voorzitterschap van Eelco Blok (CEO KPN) en Erik Akerboom (NCTb) heeft de Raad de taak om de regering en private partijen gevraagd en ongevraagd adviezen te geven over relevante ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid.

De Raad stelt prioriteiten in de aanpak van ict-bedreigingen, bekijkt de behoefte aan nadere research & development, en kijkt hoe deze kennis vervolgens het beste kan worden gedeeld met de samenwerkende publieke en private partijen. De Raad zal bij haar werkzaamheden ook nadrukkelijk aandacht hebben voor kernwaarden, zoals het belang van privacy of fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en informatievergaring.

De installatie van de Cyber Security Raad is de opmaat naar het Nationaal Cyber Security Centrum dat vanaf 1 januari 2012 operationeel moet zijn. Tactische en operationele kennis en expertise uit publieke en private hoek wordt hier bijeen gebracht om inzicht te geven in ontwikkelingen, dreigingen en trends, en ondersteuning te bieden bij incidentafhandeling en crisisbesluitvorming op het gebied van digitale veiligheid.

Share article:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter

REPLY

You must login in order to reply.

Panel's Jotter

Editor Intelink says:(2012-10-02 10:49:19)

“Een kwaliteitsslag voor school, student en stagebedrijf” Het herkennen en correct behandelen van bedrijfsvertrouwelijke informatie. Het programma speelt tevens doeltreffend in op de sterk toenemende behoefte aan Social Media Integriteit van stag...

On: Stagevoorbereiding voor MBO en HBO: Bewustwording Bedrijfsgeheimen & Social Media Integriteit
Danny Lieberman says:(2011-05-09 13:35:04)

As one of the pioneers in DLP - data loss prevention and an active thought leader in the field since 2003 - it is typical for people who discover that the emperor is naked to take knee jerk reactions. IT and HR procedures are part of a set of data...

On: WikiLeaks legt menselijke factor bloot (EN)
Rachel McShelley says:(2011-03-31 10:01:15)

Blijft helaas onduidelijk waarom BitDefender dit opvallend en vooral ook een beveiligingsrisico vindt.

On: Facebook: 42% onbekende online vrienden
View all replies»

Join us on:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • RSS
  • Twitter


Panels

Join our Research Panel!
Sign up for: Study into Information Leakage in the Netherlands 2010


Publications

News and analyses on Human Factors & Awareness


Upcoming events

No events